Hyresgästföreningen: En oberoende tvistelösning gör ingen nöjd

Med en oberoende tvistelösning riskerar vi att få ett utfall som inte gör någon av parterna nöjd. Dagens hyresförhandlingssystem erbjuder många friheter, parterna kan avgöra vad som ska ligga till grund för förhandlingarna, skapa lokala hyressättningsmodeller och system för tvistelösning. Det skriver Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen, i en replik till Fastighetsägarna.

I en ny debattartikel här på bostadspolitik.se återkommer Nathalie Brard och Tomas Ernhagen från Fastighetsägarna om behovet av både en oberoende medlingsfunktion och ett tydligare förhandlingsunderlag.

Hyresgästföreningen är beredd att ta sitt ansvar för arbetet med att utveckla förhandlingssystemet. Och det pågår redan en hel del utveckling inom ramen för regeringsuppdraget om att utveckla hyressättningen. Bland annat kommer vi redan till höstens förhandlingsomgång gå över till digitala hyresförhandlingar genom forhandlarportalen.se. Vi behöver fortsätta att jobba med lokala hyressättningsmodeller, få ett handslag kring vilka långsiktiga grunder förhandlingarna ska utgå ifrån och därefter se till att vi har ändamålsenliga tvistlösningsmekanismer för de fall vi inte skulle komma överens. Men för oss är det viktig att det görs i just den ordningen. Förhandlingsgrunderna först. Grunder som är långsiktiga, tydliga, förutsägbara över tid. Både för hyresgäster och fastighetsägare. Därefter tvistlösning för de fall vi inte kan komma överens.

Ett förslag som förts fram av Fastighetsägarna och även SABOs VD-råd är att man ska inrätta ett oberoende medlingsinstitut.

Vi parter har dock redan idag möjligheten att använda oss av en oberoende tvistlösning och det var precis just det som hände när Hyresmarknadskommittén nyligen skulle pröva ett ärende om Stockholmsbolagen. En oberoende ordförande – precis det som Fastighetsägarna lyfter fram – avgjorde tvisten om den årliga höjningen för över 70 000 lägenheter utan inblandning av parterna. För vår egen del innebar beslutet att över 100 000 hyresgäster fick retroaktiva hyreshöjningar i sex månader och att ett flertal hyresgäster gick miste om sitt bostadsbidrag. Ingen part var heller nöjd med själva utfallet.

Och det är precis det här som är den inneboende logiken i en oberoende tvistlösning, att man som part inte vet eller har kontroll över utfallet. Fastighetsägarna sätter mycket hopp till att bara man tar in en oberoende part så kommer denna göra en helt annan bedömning än oss parter. Tänk om det inte blir så då? Förhandlingar handlar om att göra avvägningar mellan olika intressen.

Mycket av debatten på bostadshyresmarknaden förs också utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Ja vi har haft hyreshöjningar under inflationen de tre senaste åren. Men sedan år 2000 har hyran stigit med 31,12 procent i de årliga förhandlingarna medan KPI varit 24,7. Och detta gäller alltså bara i de årliga förhandlingarna. Vi behöver ett långsiktigt perspektiv i debatten, inte ta pyrrhussegrar vissa enstaka år och göra politiska vinster i ett kortsiktigt perspektiv.

Mycket långsiktigt kapital söker sig just nu till den svenska bostadshyresmarknaden. Hade det varit så illa som Fastighetsägarna ibland beskriver tillvaron hade det naturligtvis inte varit fallet.

Och i ärlighetens namn så har vi en väldigt bra grund med vårt förhandlingssystem. Det tror jag även Fastighetsägarna inser då förhandlingssystemet ger oss parter en stor frihet att påverka både grunder och innehåll i förhandlingarna, skapa lokala hyressättningsmodeller och forma egna tvistlösningsmekanismer.

Lika självklart som det är att få förhandla sin ränta eller elavtal, lika självklar är rätten att få förhandla sin hyra. En rätt som en del vill frånta hyresgästerna. I ett hyresgästförhållande är hyresgästen alltid den svagare parten och det behövs mekanismer som jämnar ut det styrkeförhållandet.

Det är också viktigt när vi diskuterar frågan att alla perspektiv finns med i diskussionen. Hyresvärdarnas, samhällets och den enskilda hyresgästen. Ibland glöms hyresgästperspektivet, konsumentskyddet och själva balansen, dock bort. Vi får inte hamna i en situation där förhandlingarna förs allt längre ifrån hyresgästerna och hamnar i händerna på någon centraljuridisk institution som reglerar hyresnivåerna utan hänsyn till till exempel förvaltningskvalitet.

Hyresgästföreningen har tillsatt en oberoende hyreskommission som leds av förra bostadsministern Stefan Attefall för att komma med förslag på hur man kan utveckla hyressättningen men även hur hyresrätten kan utvecklas som boendeform.

Kommissionen presenterar sina förslag i augusti, därefter kommer Hyresgästföreningen att presentera sina förslag på hur man kan utveckla förhandlingssystemet. Vi tar vårt ansvar på ett konstruktivt sätt för att utveckla hyresförhandlingarna. Fastighetsägarna är välkomna att göra sammalunda.

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.