Dags att vända blicken västerut

När byggkonjunkturen börjar vika i Stockholm är det dags att vända blicken västerut. I Göteborg finns efterfrågan, investeringsviljan och central byggbar mark. Den politiska förlamningen börjar släppa och göteborgarna är positiva till att det byggs. Det skriver Johan Trouvé, Vd Västsvenska Handelskammaren.


Under decennier led politikerna i Göteborg av en fantomsmärta. Skräcken för de tomma kommunala lägenheterna låg som en förlamande hand över besluten framåt.
Sedan 1990-talets början har befolkningen stadigt ökat, nya företag etablerar sig och investerarna bara väntar på att politik och stadsbyggnadskontor ska få ur sig planer för centrala Göteborg.

Nu råder akut brist på både bostäder och kontor. Västsvenska Handelskammaren har nästan 3000 medlemsföretag. När vi frågar företagsledare säger två tredjedelar av dem att bostadsbristen är, eller snart kommer att bli, ett hinder när de rekryterar personal. Ett annat hinder för nya företag eller bolag som vill expandera är att vakansgraden för kontor i centrala Göteborg är lägre än i London.

Göteborg har minst en stor fördel jämfört med Stockholm. I Göteborg finns det fortfarande gott om central mark kvar att exploatera. Stora delar av det gamla hamnområdet längs med södra älvstranden är ett A-läge som bara väntar på lyftkranar.

Men hur är det med göteborgarna? Är de inte lite väl nöjda med sin stad och hur den är just nu? I höstas gjorde Handelskammaren en opinionsundersökning tillsammans med Sifo. Vi ville jämföra hur göteborgare och malmöbor ser på förändringar och byggande i sina respektive städer. Med oss hade vi siffror på hur många detaljplaner som överklagades mellan 2013 och 2016. 43 procent i Göteborg mot 14 procent i Malmö. Det fanns alltså visst fog för att vara orolig för attityden till byggande i Göteborg.

Men rädslan visade sig vara obefogad. Hela 92 procent av göteborgarna är positiva till att det byggs fler bostäder. Många har också erfarenhet av bostadsbrist, antingen själva eller via nära anhöriga. En majoritet, inte fullt lika många som i Malmö (53 procent mot 62), tycker att det är positivt att innerstaden förtätas och hela 94 procent gillar att det byggs i andra stadsdelar. När det gäller befolkningstillväxt och etablering av nya företag tycker de allra flesta både i Göteborg och Malmö att det är positivt. Folk ser förhållandet mellan tillväxt och välstånd och inser att vi inte kan stå stilla.

Göteborgsregionen är motorn i det svenska fordonsklustret och här finns landets största och viktigaste exportföretag. Men det stannar inte vid det. Life science-klustret växer så det knakar och i många andra branscher bubblar det av nya företag och idéer. Även i Västkustens andra största stad Borås är det en positiv utveckling. Borås har åter blivit en textilstad, men med moderna förtecken, smarta textilier och ett aktivt samarbete med högskolan. Det största problemet just nu för alla dessa företag är att hitta tillräckligt med arbetskraft. Ett hinder på vägen är bristen på bostäder.

I Göteborgsregionen finns alltså en stark efterfrågan, villiga investerare och byggbar central mark. Dessutom är konjunkturen i Västsverige fortfarande stark, arbetslösheten är nu lägre än i Stockholmsregionen. Så även om byggandet dippar i huvudstaden talar det mesta för att den positiva byggkonjunkturen kommer att hålla i sig i Göteborg. Ni kan skicka över betongarbetare, snickare, elektriker, ingenjörer. Vi har jobb för alla.

Johan Trouvé, Vd Västsvenska Handelskammaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.