Hyresgäster ska inte tvingas flytta efter en renovering

När hyresfastigheter renoveras görs ofta standardförbättringar vilket möjliggör för fastighetsägaren att höja hyran. Ibland så mycket att vissa hushåll har svårt att bo kvar. Föreningen Alla ska kunna bo kvar anser att alla hyresgäster ska kunna välja ett noll-alternativ. Ett alternativ som innebär att hyran förblir oförändrad då lägenheten bara underhålls och inte får högre standard, det skriver föreningens ordförande Daniel Carlenfors.


I den bostadspolitiska debatten talas det numer ofta om behovet av en “ny social bostadspolitik”, inte minst bland fastighetsägare. Som hyresrättsinnehavare och förespråkare för att alla ska kunna bo kvar efter renovering vill vi lyfta den för oss mest centrala frågan – att även hyresrättsinnehavare ska kunna bo kvar i sina hem efter en renovering.

Just nu och under kommande år står hundratusentals hyreslägenheter inför omfattande renoveringar. Erfarenheter säger oss att det också kommer att innebära kraftiga hyreshöjningar för väldigt många människor.

Rapporter från bland annat Hyresgästföreningen västra Sverige har visat att det redan idag är flera hyresgäster som inte har råd ens med mycket små hyreshöjningar. När vi når hyreshöjningar på femtio procent, vilket inte alls är ovanligt utan snarare norm i Göteborg, är det en tredjedel av hushåll som hamnar under marginalen för skälig levnadsstandard. Det är alltså tusentals hushåll bara i Göteborg som drabbas.

Vi anser att det är mycket viktigt att värna möjligheten för hyresrättsinnehavare att bo kvar i sina hem efter en renovering. Konsekvenserna av renovräkningar för såväl individen som för samhället är för stora för att det ska vara rimligt att acceptera. För individen innebär renovräkning stora psykiska påfrestningar och söndertrasade sociala nätverk. För samhället ökad segregation och förhöjda kostnader för till exempel bostads- och socialbidrag.

Med de hyreshöjningar som blir resultatet vet vi att många hyresrättsinnehavare inte har någon praktisk möjlighet att bo kvar i sina hem. Därför måste vi börja arbeta för att varje renovering av hyreslägenheter i Sverige ska ha ett nollalternativ – det vill säga en renovering som inte ger någon hyreshöjning.

En av de vanligare invändningarna mot nollalternativ är att en renovering höjer standarden, och därmed också såväl bruksvärde som hyra. Detta kan man lösa på flera olika sätt. Dels kommer Hyresgästföreningen aldrig invända ifall fastighetsägare skulle välja att avstå från en hyreshöjning, och dels går det utmärkt att renovera utan att standarden höjs.. Det senare kan göras till exempel genom en varsam renovering där material och inredning återanvänds, och genom att funktioner som till exempel golvvärme och handdukstork väljs bort. Att underhålla en lägenhet är inte skäl till att höja hyran.

Men bör då inte hyresrättsinnehavare betala för renovering, då denna medför en ökad kostnad för fastighetsägaren? Vi menar att detta redan är gjort. Dels har idag hyreshöjningen inte någon koppling till de faktiska kostnaderna för renoveringen och dessutom ingår underhåll av lägenheter, till exempel stambyte, i hyran och ska alltså inte leda till en hyreshöjning. Det underhåll som görs är betalt, då lägenheter inbringar hyra under flera årtionden.

Att införa ett nollalternativ vid alla renoveringar skulle garantera att alla har en faktiskt möjlighet att bo kvar även efter renoveringen. Att alla ska kunna bo kvar, och inte hotas av renovräkning, det är på riktigt en socialt hållbar bostadspolitik.

Daniel Carlenfors, ordförande, Alla ska kunna bo kvar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.