Hyresgästföreningen: vi vill ha en regional allmännytta i Stockholm

Regionerna får en allt viktigare roll för ett lands utveckling. Vi bor i en kommun och arbetar i en annan, dagens infrastruktur gör avstånden små. Det är inte längre motiverat att begränsa de allmännyttiga bolagen till att verka inom en kommun. En regional allmännytta bör därför införas i Stockholm skriver Simon Safari och Henrik Ludvigsson från Hyresgästföreningen region Stockholm.

Storstadsregionerna i världen får en allt större betydelse och spelar en avgörande roll för utvecklingen i respektive land. I Sverige växer arbetsmarknadsregionerna runt de större städerna samtidigt som de kommunala bostadsbolagens verksamhetsområden fortfarande är begränsade till varje enskild kommun. Allmännyttan är en mycket viktig del i arbetet med att lösa den rådande bostadssituationen i Stockholm.

Stockholmsregionen präglas av bostadsbrist och en minskad andel hyresrätter. Behovet av nya bostäder ökar samtidigt som byggtakten ser ut att minska framöver. Det är alltså en mycket oroande utveckling vi ser.

Bostadsbristen och bristen på hyresrätter är en bromskloss för Stockholms utveckling och gör att regionen går miste om många miljarder kronor varje år i utebliven tillväxt. Arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft och många tvingas tacka nej till jobb och utbildning. Bostadsbristen och bristen på hyresrätter är alltså mycket kostsam.

Mot bakgrund av att Stockholmsregionen spelar en allt större roll och att hanteringen av allmännyttan inte hängt med i denna utveckling är det angeläget att föra upp regional allmännytta på den politiska dagordningen.

En stor regional allmännytta med ekonomiska muskler och goda finansieringsmöjligheter har förutsättningar att kunna hantera både nyproduktion och upprustning på ett för samhället och hyresgästerna bra sätt. Verksamheten ges stabilitet över tid och såväl förvaltningen som driften blir effektiv. Medverkande kommuner med ett gemensamt fokus som verkar för regionens och landets bästa har mycket att vinna på att tillsammans se till att Stockholmsregionens tillväxtmöjligheter tas tillvara fullt ut.

Sedan 1966 finns en regional allmännytta i Göteborgsområdet; Förbo AB, gemensamt ägd av fyra kommuner. Vi menar att det kommer behövas fler, framför allt i Stockholmsregionen.

Regional allmännytta i Stockholm ligger i linje med den utveckling vi ser där regionen blir alltmer central och där befolkningen inte längre lägger lika stor vikt vid kommungränser som tidigare. Kommunernas möjligheter och kanske i vissa fall intresse av, att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen diskuteras och deras planmonopol ifrågasätts. Med regional allmännytta får kommunerna ytterligare ett verktyg att använda för att kunna hantera bostadssituationen och därmed skapa förutsättningar för tillväxten i Stockholmsregionen.

Hyresgästföreningen region Stockholm vill verka för inrättande av regional allmännytta i Stockholm och är beredd att föra en dialog och samverka med regionens kommuner och andra aktörer i ett sådant arbete.

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen region Stockholm

3 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Vore det inte bara bättre att helt avskaffa Allmännyttan och införa marknadshyra rakt av? På så vis blir det en mera naturlig skiktning på bostadsmarknaden istället för dagens rätt konstgjort manipulerade bostadsfördelning.

  2. Klara av det pågående arbetet med att se över hyressättningen (Stockholmshyra/systematiserad hyressättning) först.
    Om inte kan det bli tokfel!!

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.