Hyresgästföreningen: modernisering höjer bruksvärdet och därmed hyran

Installation av fiber ger visst hyresökning då det höjer bruksvärdet. Hur mycket är upp till parterna att förhandla om och kommer man inte överens i en sådan förhandling kan hyresvärden hänskjuta ärendet till hyresnämnden. Det skriver Erik Elmgren och Per Björklind från Hyresgästföreningen i en replik till Fastighetsägarna.


Fastighetsägarna återkommer i ännu en debattartikel på bostadspolitik.se där man ifrågasätter hyresgästernas rätt till konsumentinflytande och förhandlingar. Deras mantra om Hyresgästföreningens dominerande förhandlingsposition återkommer ständigt i nya varianter och former. Den här gången handlar det om IT- tjänster kopplade till boendet. Hur vore det istället om Fastighetsägarna koncentrerade sig på innehållet i de dialogsamtal som förs mellan våra organisationer för att hitta lösningar – istället för dessa hopplösa påhopp och vilseledande resonemang.

Vi är överens med Fastighetsägarna om att en väl utbyggd IT-infrastruktur i såväl våra stora städer som på vår glesbygd är en viktig samhällsfunktion. Särskilt i ett samhälle där teknikutvecklingen går fort och där uppkoppling i hemmen ofta ses som en självklarhet.

Att Hyresgästföreningen skulle vara med och avgöra beslut om bredband ska dras in eller inte i en fastighet är ett väldigt märkligt påstående som naturligtvis inte stämmer. Tvärtom står Hyresgästföreningen för en utbyggnad av fiber och bredbandsnät där varje hushåll ska ha frihet att själv välja TV-kanaler, internetoperatör, IP-telefoni och andra tjänster inom ramen för ett öppet nät. Tyvärr ser vi ibland att denna möjlighet begränsas för de boende till förmån för mer stängda tjänster utan valfrihet.

Ett faktafel i Fastighetsägarnas artikel är att fiber inte genererar någon hyreshöjning. Vår inriktning är att installation av fiber är bruksvärdeshöjande och därmed höjer hyran. Hur mycket är en sak för parterna att förhandla om. Kommer man inte överens i en sådan förhandling kan hyresvärden hänskjuta frågan till hyresnämnden. Där gör hyresnämnden en sammanvägande bedömning av alla bruksvärdesfaktorer.

Ännu bättre vore förstås att hänskjuta ärendet till en partsammansatt tvistlösning emellan parterna. Den möjligheten saknas idag med organisationen Fastighetsägarna. Däremot finns sådana lösningar med andra privata fastighetsägare.

Sedan ett tag tillbaka pågår en diskussion om att förnya IT-avtalet i Stockholm. Idag finns ett ramavtal från 2007 vilket Fastighetsägarna sagt upp i sin helhet. Det nya avtalsförslaget som presenterats innehåller identiska villkor men skulle bli dubbelt så dyrt för hyresgästerna, trots att produkten som levereras är den samma. I andra delar av landet finns det goda exempel på hur parterna löst frågan – varför går det inte i Stockholm?

Vi känner inte igen oss i Fastighetsägarnas bild att hyresrätten skulle vara ett andra rangens boende. Tvärtom tycker vi att hyresrätten går en ljus framtid till mötes. Hyresrättens flexibilitet med låga transaktionskostnader, fri bytesrätt, avsaknaden av depositioner gör den till en utmärkt boendeform. Även när det gäller olika tjänster som kan kopplas på boendet. Det borde vi istället fokusera på att lyfta tillsammans istället för att fastna i systemfrågor.

Låt oss fokusera på lösningar i de dialogsamtal som pågår mellan våra organisationer. Angrepp utan faktagrund i debattartiklar går tyvärr i motsatt riktning.

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen Riksförbundet
Per Björklind, förhandlingschef Hyresgästföreningen Region Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.