Ett gyllene tillfälle att säkra kvalitén

Svängningen på bostadsmarknaden är ett gyllene tillfälle att säkra kvalitén i bostadsbyggandet genom att låta arkitekter bidra med kloka lösningar som är både hållbara och kostnadssänkande. Det skriver veckans krönikör Charlotta Holm Hildebrand, t.f. förbundsdirektör vid Sveriges Arkitekter.


I tider av bostadsbrist och hög byggtakt är risken stor att kvalitet och hållbarhet får stryka på foten. Stadsbyggandet blir alltmer komplext – det ökar behovet av arkitektkompetens hos såväl kommuner som byggbolag. Nu går tiden att gräva guld i bostadsutveckling mot sitt slut på vissa marknader. Men att efterfrågan på dyrare bostäder mattas av betyder inte att bostadsbehovet är borta. Att få fram bostäder för alla och värna kvaliteten i det som byggs kräver prioriteringar från både politiker och bransch.

Att den överhettade marknaden svalnar något ger andrum som bör användas för att fatta långsiktigt kloka beslut som gynnar ekonomi, livsmiljö och miljö. Det ger oss ett gyllene tillfälle att säkra kvaliteten i de framtidens städer som vi bygger idag. En kvalitet som skapar värden längre än för stunden – både för den enskilde fastighetsägaren, de boende och samhället.

När efterfrågan minskar blir det svårare att sälja bostäder där byggherren tagit genvägar på bekostnad av kvalitet. Förhoppningsvis har vi kommit till vägs ände med den optimering av boytorna som ger oss sovrum utan plats för sängar och trapphus så tajta att hissreparatörer skadas. Att hävda att kvaliteten i bostadsproduktionen i ett sådant läge måste försämras för att fler ska få råd att bo är fel väg att gå. Istället ska vi höja kvaliteten och använda arkitektens förmåga till kloka lösningar för att skapa bostäder som håller i generationer och som fler kan ha råd med. Svensk bostadsproduktion behöver mer av nytänkande och kvalitetsfokus – något som vi arkitekter är utbildade i.

Att husen som kantar Central Park i New York ligger i vår planets topp vad gäller fastighetsvärden är ingen slump. Inte heller att patienter i sjukhusrum som har utsikt över grönska tillfrisknar snabbare. Städernas grönytor är nödvändiga för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår livsmiljö. Växter renar luft, träd och buskar dämpar trafikbuller och är en del av stadens ekosystem. Vi människor tycker om och mår bättre av naturupplevelser – och är, krasst uttryckt, beredda att betala för det. Tänk strategiskt när städerna utvecklas! Istället för att knapra i onödan på parker, skolgårdar och skogsdungar, ta hjälp av landskaps- och planeringsarkitekter och skapa en egen Central Park, till nytta och glädje för alla.

För att säkra kvaliteten i plan- och byggprocessen krävs långsiktiga överenskommelser och ett stabilt regelverk. Regeringen och övriga politiker på riksplanet måste betrakta PBL, plan- och bygglagen, som det nödvändiga demokratiska verktyg det är – inte som onödigt regelkrångel. PBL skapar förutsägbarhet för enskilda, byggaktörer och kommuner. Lagen skapar också balans mellan samhällets olika intressen i form av privatpersoner, näringsliv, ideella verksamheter och byggare. Manöverutrymmet inom ramen för PBL är stort, underlätta och förbättra därför tillämpningen genom att säkerställa tillgången på fler arkitekter och andra nödvändiga kompetenser i kommunerna.

Sveriges Arkitekter vill därför se en ökad diskussion om hur vi ökar hållbarheten och kvaliteten i byggandet. Vi arkitekter vill och kan delta.

Charlotta Holm Hildebrand, t.f. förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.