Det är byggandet och inte priserna som bör vara debattens fokus

Debatten kretsar idag kring bostadsprisernas utveckling. Priser som till följd av de goda makroekonomiska förutsättningarna inte kommer att förändras dramatiskt. Genom fixeringen vid prisernas utveckling missar vi dess effekt på bostadsbyggandet, vilket är prisutvecklingens verkligt problematiska konsekvens. Det skriver Stefan Attefall, strategisk rådgivare och fd bostadsminister.


Medierna, experterna – alla är fixerade vid bostadspriserna. Ska de gå ned 5, 10 eller 20 procent. Oron och spekulationerna är förståeliga. Men är detta verkligen huvudproblemet? Om vi lyfter blicken.

Alla fundamenta i ekonomin talar för stabila eller svagt stigande priser. Låga räntor, stabila statsfinanser, god tillväxt, stigande sysselsättning, låg inflation, svagt uppåtgående världskonjunktur. Visst är det just nu en del oro på marknaden, osäkerheten sprider sig. Det är inget dramatiskt. För enskilda hushåll kan det vara det, liksom för enskilda bostadsutvecklare. Men inte för samhällsekonomin eller bostadsmarknaden i stort.

Ett långsiktigt större prisfall på bostäder kommer inte att inträffa om inte en kris i svensk ekonomi drabbar oss. Skälet är enkelt. Alla bostadsutvecklare kommer att strypa utbudet av lägenheter tills priserna stabiliserats.

Så – förutom den kortsiktiga turbulensen – är den mest dramatiska effekten av den osäkerhet som nu råder att bostadsbyggandet sjunker. Bostadsrättsprojekt skjuts upp, mark återlämnas, försiktigheten breder ut sig. Banker och investerare drar sig ur.

Effekten blir att färre bostäder byggs, främst bostadsrätter i de orter där turbulensen just nu är störst. Bakgrunden är att det har byggts mycket på vissa orter under flera år. Räntorna har nått sin botten och kommer långsiktigt att börja stiga. Och gruppen som kan efterfråga de dyra bostads- och hyresrätter som byggs är inte oändlig.

Boverket spår att byggandet sjunker nästa år. Och knappt hann bläcket torka på den senaste prognosen när Boverket offentligt erkände att de underskattat kraften i nedgången. Boverkets behovsanalys som pekar på att det krävs 80 000 bostäder varje år de närmaste åren, ter sig alltmer avlägset.

Så det stora problemet är inte att bostadsrättspriserna i Stockholm är svajiga just nu. Problemet är att bostadsbyggandet sjunker. Trots att bostadsbristen är extrem. Och inget görs för att lösa det problemet! Tvärtom verkar myndigheter och politiker just nu göra allt för at förstärka nedgången i byggandet.

Det är också här den stora effekten på tillväxt och sysselsättning kan komma, om bostadsinvesteringarna sjunker mycket så dämpas den goda aktiviteten i hela ekonomin.

Men journalisterna fortsätter skriva om bostadsrättspriserna i Stockholms innerstad…

Stefan Attefall, strategisk rådgivare och fd. bostadsminister

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. ”Alla bostadsutvecklare kommer att strypa utbudet…” Staffan, du glömmer Allmännyttan. Oaktat Allbolagens krav på affärsmässighet så är det fortfarande förtroendevalda med en politisk vilja som styr här. Och med en kreativ dialog med en god portion retorik så kan nedskrivningshotet avvärjas och därmed avkastningsnivån hållas på en för de boende acceptabel nivå.

    Nej, i stället för att vara kritisk mot åtgärder som kyler ner den ohemula prisutvecklingen så fortsätt på tidigare inslagen väg med att förespråka att de idag värdelösa generella nyproduktions-subventionerna ersätts med högre individuella subventioner, typ bostadsbidrag och bostadstillägg.

    MVH
    Karlshamnsbostäder AB
    Stefan Nilsson

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.