Så bygger vi Sverige attraktivt, sunt och säkert

Byggtakten är fortfarande inte i nivå med befolkningsökningen. Fler måste få möjlighet att känna det framtidshopp vi människor gör när vi har ett jobb att gå till, en bostad att bo i och goda möjligheter att resa däremellan. Det skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.


Häromveckan fick ett klipp från en djurpark viss spridning i sociala medier. Några pingviner simmar med varandra i ett akvarium. Men en av pingvinerna i gruppen har av någon anledning hamnat på golvet framför akvariet. Den springer fram och tillbaka och gör sitt bästa för att delta i leken på andra sidan fönstret. Det är svårt att se klippet utan att tänka på Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad. Den som tar sig in och lyckas hålla sig kvar kan förhållandevis lugnt simma vidare. Den som trillar ut, eller aldrig kommer in, blir allt mer lämnad åt sitt öde.

Generellt sett går det bra för svensk ekonomi. Tillväxten är stark. Sysselsättningen ligger på en hög nivå. Investeringarna i bostäder, förskolor, sjukhus, vägar och järnvägar ökar med 12 procent under 2017. Det är den största investeringsökningen i samhällsbygget på mer än 10 år.

Men den heta byggkonjunkturen kyls av redan under 2018. Och BNP per capita har knappt vuxit sedan finanskrisen 2008. Därför blir de kommande åren viktiga av två skäl. Dels för att byggtakten fortfarande inte är i nivå med befolkningstillväxten. Vi måste bygga ännu mer och göra det möjligt för fler kapitalsvaga att efterfråga det byggda. Dels för att satsningar på väg och järnväg kan fungera som en motor för bostadsbyggande. Den fortsatt goda ekonomin öppnar ett fönster för lånefinansiering av större infrastrukturprojekt, som i sin tur genererar vidgade arbetsmarknader och fler bostäder.

För att kunna säkerställa bostadsproduktionen krävs en attraktiv, sund och säker byggindustri. Bygg och anläggning har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar. Därför bör utbildningsvägarna för yrkesarbetare kortas. Men för att bredda rekryteringen behöver vi också förstå hur olika människor med olika bakgrund bidrar till utveckling. Separata omklädningsrum för män och kvinnor är ett konkret mål för mer jämställda byggarbetsplatser. Riktad utbildning i byggsvenska är ett annat sätt att öka branschens attraktivitet.

Sverige är ett land som konkurrerar med kvalitet, oavsett vara eller tjänst. Bostadspriser bestäms på en fri marknad. Om utbudet begränsas av regleringar och skatter blir den naturliga följden stigande priser. Däremot kan arbetsmarknadens parter göra ännu mer för att verka för sund konkurrens och säkra arbetsmiljöer. Svartarbete kostar staten miljardbelopp varje år. Det är pengar som behövs i vård, skola och omsorg, till underhåll av väg och järnväg, och till bostadspolitiska reformer.

Om mindre än 10 år har Sverige 11 miljoner invånare. Och precis som pingvinen som hamnade utanför sitt akvarium är människan också ett flockdjur. Därför måste fler få möjlighet att känna det framtidshopp vi människor gör när vi har ett jobb att gå till, en bostad att bo i och goda möjligheter att resa däremellan.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.