Monthly Archives: augusti 2017

Hört i debatten

Tvinga ingen part till kollektiv hyresförhandling

Det krävs förändringar av hyressättningssystemet i tre steg för att minska segregationen och trångboddheten samt för att möjliggöra också för betalningssvaga grupper att få en bostad i Sverige enligt Sonny Modig, fd. vd för MKB, och Björn Wellhagen, näringspolitisk chef för BI. För det första behöver kollektiv förhandling vara frivillig för parterna. För det andra bör jämförelsehyran, i enlighet med det ursprungliga syftet med bruksvärdesprövningen, sökas bland de högsta hyrorna för likvärdiga lägenheter på orten och inte bland genomsnittshyrorna. För det tredje behöver fri avtalsrätt gälla för nyproducerade hyresrätter och hyror för bostäder byggda före presumtionsvärdessystemets införande bör på ett ansvarsfullt sätt anpassas till marknadsmässiga hyror över tid.

Läs hela artikeln här.

 
 
Video och Pod

Studiosamtal: hur ska vi sätta hyror vid nyproduktion?

Stefan Attefall samtalar med Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna, och Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, om den senaste utredningen av hyressättning vid nyproduktion.

 

 
Hört i debatten

Sänk trösklarna för studenter

Trösklarna för studenter att få lägenhet är mycket höga och något politikerna måste fortsätta jobba med att sänka. Handpenningen borde vara mindre för studenter eller personer som tjänar mindre. I Oslo behöver man 15% kapital som i Sverige, men när man köper en andra lägenhet behöver man 40% kapital för att undvika spekulation eller att föräldrar köper lägenheter tills sina barn flyttar hemifrån. Detta skulle behövas i Sverige också, menar Johannes Frosteman i ett inlägg på studentspararna.se.

Läs hela artikeln på studentspararna.se.

 
Hört i debatten

Hög tid att utreda hela systemet för hyressättning

Linda Jonsson

I juli presenterades resultatet av regeringens utredning av modellen för hyressättning vid nyproduktion. Av direktiven framgår att byggande ska underlättas, att den kollektiva förhandlingen ska bestå och att hyressättningen i det befintliga beståndet inte ska påverkas. Givet direktiven och det faktum att nyproduktionen, i bästa fall, årligen motsvarar två procent av beståndet är det inte svårt att komma till slutsatsen att utredningen är otillräcklig, skriver Linda Jonsson, analytiker på Veidekke och moderat debattör på SvD.

I artikeln delar Linda med sig av några av slutsatserna från hennes masteruppsats i fastighetsekonomi som godkändes av KTH i juni.

Läs hela artikeln här.

Läs Hyresgästföreningens replik här.

Läs Lindas slutreplik här.

Läs hela masteruppsatsen här.

 
Rapport

En undersökning av begreppet government failure och fallet det svenska hyressättningssystemet

Att hyressättningssystemet ger negativa konsekvenser hävdas ofta i debatten men är systemets negativa konsekvenser större än dess positiva? Om så är fallet, varför är då hyressättningssystemet så svårt att förändra? I sin masteruppsats djupdyker Linda Jonsson i hyressättningssystemets uppkomst och funktion, dess negativa och positiva konsekvenser samt i olika förklaringar till systemets stelbenthet.

 

Linda Jonsson är fastighetsekonom och analytiker på Veidekke. 

Läs vidare »