En skattemässig jämförelse mellan boendeformerna leder till en snedvriden debatt

Det har förts en debatt under några år kring att hyresrätten är skattemässigt missgynnad mot bostadsrätten. Sveriges Byggindustrier har uppfattat debatten som onyanserad. Därför gav de Ernst & Young (EY) i uppdrag att redogöra för de skatteregler som gäller för boende i hyresrätt respektive bostadsrätt samt analyser om dessa skatteregler kan anses neutrala. En neutral röst för att bedöma neutraliteten.

Rapporten visar framför allt att det i grunden är missvisande att jämföra skatteregler avseende dessa två upplåtelseformer. Anledningen till detta är att man dels jämför olika skattesubjekt som beskattas i olika inkomstslag. En skattemässig jämförelse mellan hyresrätt och bostadsrätt låter sig inte göras. Enligt EY:s uppfattning leder jämförelsen till en snedvriden debatt, där fokus hamnat på fel område.

 

Läs hela rapporten

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Skattebetalarna subventionerar det ägda boendet med mellan 35-45 miljarder kr per år beroende på ränteläget. De som äger sin bostad får av skattebetalarna ett bidrag som minskar deras ränteutgifter på tagna bostadslån. Dessutom får de av skattebetalarna ett bidrag som sänker kostnaden av utfört arbete på bostaden, ROT. Ingendera av dessa bidrag tillfaller hyresrätten. Hyresgästföreningen menar att denna skillnad i skattesubventioner gör hyresrätten 2000-3000kr dyrare per månad vid jämförelse med likvärdig villa eller bostadsrätt.
    Jag anser att det ska vara likvärdiga skatteregler för det ägda och hyrda boendet.
    Om ej förklara varför skatten ska vara högre på det hyrda boendet.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.